Privacybeleid & Disclaimer

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. We blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. De bescherming van persoonsgegevens geschiedt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens verwerkt MartiniPlaza?

MartiniPlaza kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MartiniPlaza en/of u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MartiniPlaza verstrekt. MartiniPlaza kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres 
  • Uw IP-adres
  • Uw bankrekeningnummer
  • Uw aankoophistorie

Waarom heeft MartiniPlaza deze gegevens nodig?

MartiniPlaza verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, als u daarom verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien we u telefonisch niet kunnen bereiken. Bijvoorbeeld als een voorstelling geannuleerd of verplaatst is waarvoor u kaarten heeft besteld. Daarnaast informeren wij u graag over actuele zaken als bereikbaarheid of bijvoorbeeld gewijzigde aanvangstijden. 

Daarnaast kan MartiniPlaza uw persoonsgegevens en aankoophistorie gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. Persoonsgegevens van kaartkopers kunnen incidenteel worden gebruikt voor publieksonderzoeken door MartiniPlaza. Voor dit publieksonderzoek worden enkel adres- en postcodegegevens gebruikt, die niet gekoppeld zijn aan andere persoonsgegevens. Met deze publieksonderzoeken willen wij inzicht verkrijgen in ons publiek en ons aanbod en service beter afstemmen op onze bezoekers.

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden gebruikt voor het versturen van digitale nieuwsbrieven en/of fysieke post. Hiervoor heeft u als nieuwsbriefabonnee bij inschrijving toestemming gegeven. 

Uw bankrekeningnummer is nodig voor onze debiteuren- en crediteurenadministratie, bijvoorbeeld als we geld terug moeten storten bij een annulering. 

Hoe worden persoonsgegevens bewaard?

NAW-gegevens van kaartkopers via de website worden opgeslagen in ons ticketsysteem Ticketmatic. Wij gebruiken deze gegevens incidenteel om mailingen op maat te versturen, met daarin een vergelijkbaar aanbod. Zo proberen wij bezoekers op de hoogte te brengen van ons aanbod, afgestemd op eerdere voorkeuren. Dit doen wij alleen als daar toestemming voor gegeven is. MartiniPlaza treft samen met onze partners Ticketmatic en Smart Connections, voortdurend maatregelen om gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Gegevens van nieuwsbriefabonnees worden opgeslagen in Smart Connections totdat zij zich hiervoor zelf uitschrijven via de nieuwsbrief of via e-mail.

Hoe lang bewaart MartiniPlaza persoonsgegevens?

MartiniPlaza bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

MartiniPlaza deelt uw gegevens in principe niet met andere partijen. MartiniPlaza verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Optimaliseren van onze online dienstverlening, Cookies

Op de website van MartiniPlaza worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MartiniPlaza gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Om te analyseren hoe vaak, door wie en op welke manier de website en onze social media kanalen worden bezocht, gebruikt MartiniPlaza Google Analytics. Google Analytics registreert met behulp van het IP-adres gegevens zoals de internetbrowser, apparaat-type en woonplaats van de websitebezoekers en bezoekers van onze social media kanalen. Dit doen wij om onze website en social media kanalen te verbeteren en het aanbod beter af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers. MartiniPlaza heeft de Analytics privacyvriendelijk ingesteld, dat betekent dat wij de IP-adressen in Analyics Anonimiseren. Tevens is met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MartiniPlaza heeft hier geen invloed op.

MartiniPlaza heeft Google geen toestemming gegeven om via MartiniPlaza verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten of voor gebruik door andere partijen dan Google.

Hotjar

We gebruiken Hotjar om de wensen van onze gebruikers beter te begrijpen en onze service te verbeteren. Hotjar is een dienst die ons helpt om de gebruikerservaring beter te begrijpen. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld bij te houden hoeveel tijd op bepaalde pagina's wordt gespendeerd, welke links vaak aangeklikt worden en wat gebruikers wel en niet leuk vinden. Deze informatie wordt gebruikt om onze diensten te verbeteren. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data over het gedrag van onze gebruikers te verzamelen. Deze informatie wordt opgeslagen in een anoniem gebruikersprofiel. Zowel Hotjar als MartiniPlaza zal nooit deze informatie gebruiken om individuen te identificeren. Voor meer details kunt u Hotjar's privacy statement vinden onder deze link

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@martiniplaza.nl. MartiniPlaza zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen van persoonsgegevens

MartiniPlaza neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MartiniPlaza maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MartiniPlaza verzamelde persoonsgegevens, neem dan direct contact op via info@martiniplaza.nl. Www.martiniplaza.nl is eigendom van MartiniPlaza.

Contact

MartiniPlaza is als volgt te bereiken:
Postbus 8010 9702KA Groningen
vestigingsadres: Leonard Springerlaan 2 9727KB Groningen
inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel Groningen: 02075743
Telefoon: 050 5222 777
E-mailadres: privacy@martiniplaza.nl

Disclaimer

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. MartiniPlaza tracht deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden. Dit neemt niet weg dat de informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden kan bevatten. Er kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Het is niet toegestaan de inhoud in en van deze website te kopiëren en/of te veranderen.
MartiniPlaza aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het functioneren of het bestaan van sites waar door middel van een link naar wordt verwezen, noch voor de producten en/of diensten die op deze sites wordt aangeboden.
MartiniPlaza aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Tarieven en voorwaarden zijn mogelijk aan verandering onderhevig.