Lezing

SMC050

Why you should care about Quantum Computing

SMC050 is een initiatief om professionals, bedrijven en experts op het gebied van social media, technologische trends en digitale innovatie in de regio bij elkaar te brengen.

The impact of Quantum Computing

De wereldwijde race naar de quantumcomputer is in volle gang. Google, Microsoft, IBM, Baidu, Alibaba en Tencent zijn in gevecht om de eerste stabiele quantumcomputer te maken. Quantumcomputers zijn intelligente en krachtige computers die informatie op een nieuwe manier verwerken en op deze wijze grote en belangrijke doorbraken kunnen forceren. Er wordt verwacht dat quantumcomputers deuren zullen openen naar mogelijkheden die nu nog ondenkbaar zijn. 

De werking van de quantumcomputer is iets waar het gezond verstand soms moeite mee heeft. Want waar normale computers informatie verwerken in ‘bits’ die de waarde 1 of 0 kunnen hebben zijn quantum computers gebaseerd op qubits; die kunnen tegelijkertijd 1 en 0 zijn. Alsof een koektrommel leeg en vol is. 

Met quantum computing zouden we kunnen uitrekenen hoe het perfecte geneesmiddel op moleculair niveau gemaakt kan worden, door welke oorzaak veranderingen in het klimaat ontstaan. Maar ook hoe problemen met mobiliteit kunnen worden opgelost of welk materiaal bij kamertemperatuur nog supergeleidend is, wat een enorme impact zou hebben op onze energievoorziening. En hoe sterk is de encryptie van ons berichtenverkeer als quantumcomputers realiteit worden? Wat moeten we gebruiken voor data die we nog tien jaar of langer geheim willen houden? 

Meld je hier aan voor 10 september.

De eerste spreker: Cor van der Struijf

Cor van der Struijf is Quantum Computing expert bij IBM. Bij IBM hebben ze al universele quantumcomputers beschikbaar voor het bedrijfsleven, de wetenschap en andere geïnteresseerden. Cor komt vertellen wat ze bij IBM in de praktijk al doen met quantum computing en hoe hun klanten het al gebruiken in hun "Quantum-Computing-as-a-service" oplossing.

De tweede spreker: Arian Stolk

Arian Stolk is onderzoeker bij QuTech – het quantuminstituut waarin TU Delft, Microsoft en TNO nauw samenwerken. QuTech behoort tot de wereldwijde top in Quantum Computing onderzoek. Bij Qutech werken ze niet alleen aan een Quantum Computer, maar ook aan het eerste quantumnetwerk ter wereld. In 2014 werd QuTech door de Nederlandse overheid gekozen als "nationaal icoon", met de minister van Economische Zaken als ambassadeur.

Datum

Maandag 10 september 2018 

Entree

Er wordt gewerkt met waardebepaling achteraf. Dat betekent dat je zelf mag bepalen wat je de avond waard vond. Er is € 10,00 p.p. nodig om kostendekkend te zijn (graag contant betalen).