COVID-19 | Maatregelen

Als internationale evenementenlocatie volgen wij de richtlijnen van het RIVM en veiligheidsregio Groningen. Op deze manier organiseert en faciliteert MartiniPlaza op een verantwoorde manier bijeenkomsten (tot een maximum van 30 personen per ruimte).

Maatregelen

MartiniPlaza heeft maatregelen getroffen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Op deze manier kunt u MartiniPlaza veilig bezoeken en/of uw bijeenkomst organiseren.

 • Wij adviseren het gebruik van een mondkapje wanneer u zich verplaatst door ons gebouw;
 • MartiniPlaza zorgt ervoor dat u 1,5 meter afstand kunt bewaren tot andere bezoekers (d.m.v. signing, looproutes, markering, toezicht);
 • U heeft de mogelijkheid om regelmatig uw handen te desinfecteren;
 • Deurklinken, balies, toiletten, automaten e.d. worden zeer frequent, ook tijdens bijeenkomsten, ontsmet;
 • Er zijn gescheiden in- en uitgangen;
 • Er zijn duidelijke looproutes gecreëerd, met zo veel mogelijk eenrichtingsverkeer;
 • Bij het reserveren van theatertickets wordt automatisch een afstand van 1,5 meter gehanteerd tussen verschillende reserveringen/huishoudens. Naast de gereserveerde stoelen blijven altijd 2 stoelen vrij en de rij voor en achter de reservering zijn ook vrij. Alleen de even genummerde rijen worden verkocht.
 • Voor aanvang van een bijeenkomst of evenement wordt een zaal of ruimte ontsmet. Na het gebruik van een zaal of ruimte wordt deze ontsmet;
 • Per evenement wordt een risicoanalyse gemaakt om eventuele extra maatregelen te treffen;
 • De hygiënemanager coördineert en bewaakt de hygiëne voorafgaand, tijdens en na (uw) bijeenkomst in Martiniplaza.

Wij vragen alle bezoekers de volgende maatregelen te treffen:

 • Was uw handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Schud geen handen;
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten of verhoging hebt.
 • Indien anderen geen afstand houden of zich niet aan de huisregels houden, spreek elkaar hier vriendelijk op aan of meld het bij een van onze medewerkers.