Noordelijke Portretkunst

In samenwerking met MartiniPlaza organiseert de stichting Art Promotion International een expositie met werk van zeven schilders en zes fotografen uit de drie noordelijke provincies waarin het portret centraal staat.

Wij leven in een beeldcultuur: we fotograferen alles en iedereen en vooral onszelf. Een ‘selfie’ bevestigt ons bestaan in een bepaalde tijd en op een bepaalde plaats en zegt iets over de identiteit die we uitstralen of zouden willen uitstralen.

Was het portret in vroegere eeuwen vooral bedoeld om uitdrukking te geven aan de status van belangrijke personen, vanaf het begin van de 20e eeuw is het portret meer een biecht, een statement of een afrekening geworden, veel meer dan alleen de projectie van een model.

Een goed portret is niet alleen een confrontatie tussen de schilder of fotograaf en de geportretteerde, maar ook met de beschouwer. Wat ervaart, herkent de kijker in het portret, welke associaties roept een portret op? Vanuit welk referentiekader kijkt de toeschouwer naar het portret?

Deze expositie heeft als ondertitel: ego of emo. Laat een portret vooral een ego zien, gericht op de belangrijkheid van de persoon en zijn veelal uiterlijke identiteit of zien we in een portret vooral de – universele – emoties, een meer naar binnen gerichte identiteit.

OVERZICHTSTENTOONSTELLING

Datum: 12 januari tot 13 november 2020.
Tijd: Werkdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur (graag melden bij de receptie) en tijdens evenementen.
Locatie: De Theaterlounge.